Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to ważny i integralny element początkowej fazy leczenia – to najczęściej cykl 3 do 4 spotkań z psychologiem. W diagnozie psychologicznej wykorzystywane są takie narzędzia jak: wywiad psychologiczny, obserwacje oraz czasami również indywidualnie dobrane kwestionariusze i testy.

Diagnoza umożliwia:
– wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności i objawów,
– właściwe ukierunkowanie procesu leczenia,
– opisanie obecnego funkcjonowania pacjenta, jego mocnych i słabych stron,
– weryfikację czy dalsze leczenie jest potrzebne, a jeśli tak to w jakiej formie.

Można powiedzieć, że trafna diagnoza warunkuje dobór adekwatnego postępowania terapeutycznego oraz czas trwania zaleconej terapii.

Proszę mieć także na uwadze, aby na pierwszą wizytę przeznaczyć 1,5 godziny czasu. Zatem jeśli dokonujecie rezerwacji terminu poprzez portal Znany lekarz – takie ramy czasowe warto założyć.
W sprawie wolnych terminów zachęcam także do kontaktu telefonicznego 📞695 253 308 lub poprzez wiadomość bezpośrednią na Facebooku.

Edyta Dedek

Psycholog kliniczny, psychotraumatolog, psychoonkolog, terapeuta EMDR