Terapie, konsultacje, a także ...

Poniżej znajdziesz informacje na temat oferowanych form wsparcia. Jeśli nie znajdziesz interesującej Cię usługi skontaktuj się ze mną, a postaram się Ci pomóc — kontakt.

Konsultacja psychologiczna

Jednorazowe spotkanie,którego celem jest wstępne rozpoznanie problemu Pacjenta. Podczas rozmowy uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze, a także   otrzymasz diagnozę psychologiczną, która to stanie się solidną podwaliną do rozpoczęcia długofalowej pracy psychoterapeutycznej nad ciążącym na Tobie problemem – jeżeli podejmiesz  decyzję o rozpoczęciu terapii.

Terapia indywidualna dorosłych

Gwarantuje pełne skupienie na Pacjencie. Jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń, opartą na wiedzy i nauce. To  spotkaniem dwóch osób – tej, która przeżywa trudności i podejmuje terapię oraz psychologa, który prowadzi terapię indywidualną i stwarza warunki do pokonywania trudności i dokonywania zmian w postawach i przekonaniach, w sposobie przeżywania, w relacjach.

Terapia indywidualna młodzieży

Pozwala  na lepsze radzenie sobie z emocjami i trudnościami na różnych etapach rozwoju, jest także wsparciem dla Rodziców. Rozwija  umiejętności komunikacyjne, pomaga w budowaniu pewności siebie oraz wspierania zdrowy rozwój psychiczny i społeczny. Może również pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką, relacjami rodzinnymi czy towarzyskimi. Nie zawsze rodzice mogą sobie samodzielnie poradzić z rozwiązaniem problemów rozwojowych dziecka. Odpowiednio wcześnie podjęta terapia dziecka pozwoli na lepsze radzenie sobie w przyszłości, z kolei odwlekanie pierwszej wizyty u psychologa może powodować narastanie negatywnych zachowań dziecka i zaburzeń rozwoju.

Terapia dla par i małżeństw

Specjalistyczne podejście koncentrujące się na rozwiązywaniu problemów i trudności, odkryciu  mocnych  stron związku, który z jakiegoś powodu wymaga naprawy. Dzięki obecności psychologa powstanie bezpieczna przestrzeń, w której każdy z partnerów będzie mógł wyrazić swoje emocje i wątpliwości oraz zwrócić uwagę na swoje potrzeby i oczekiwania. W wyniku dialogu możliwa jest odbudowa emocjonalnej więzi między partnerami. Główny cel to wspieranie komunikacji, budowanie zaufania, poprawa intymności, rozwiązywanie konfliktów zwiększenie satysfakcji w relacji z parterem.

Terapia traumy i trudnych doświadczeń — EMDR

Terapeuta prowadzi Pacjenta przez serię bodźców sensorycznych takich jak np. ruch oczu, dźwięk, dotyk co pomaga przetworzyć trudne traumatyczne doświadczenia. Konfrontacja  z przeszłością pozwala przetworzyć traumę, która staje  się tylko wspomnieniami nie mającymi żadnego negatywnego ładunku emocjonalnego, który utrudniałyby normalne  życie. Celem terapii  jest przetworzenie traumatycznych doświadczeń w sposób, który zmniejsza negatywne emocje i objawy z nimi związane.

Hipnoterapia terapeutyczna

To bezpieczna metoda psychoterapii stosowana w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychosomatycznych, która przynosi zadowalające efekty m.in. w leczenia nerwicy, depresji czy uzależnienia. Wprowadzanie w głęboki stan skupienia i relaksu pozwala na bezpieczny kontakt z podświadomością Pacjenta, co pozwala określić przyczyny zaburzeń, które utrudniają życie. Dzięki  hipnoterapii będziesz w stanie odkryć ukryte przyczyny problemów, zmianie nawyków czy myśli oraz wzmocnienie pozytywnych aspektów osobowości.

Psychoonkologia

Pomoc psychoonkologiczna skierowana jest przede wszystkim do Pacjentów chorujących na raka oraz Ich rodzin. Spotkania w tym zakresie mogą przyjmować różną formę, w tym konsultacji psychologicznych, a także terapii indywidualnej oraz rodzinnej. Terapia wypływa z przekonania, że istnieje ścisły związek między psychiką a kondycją organizmu. Doświadczenie pokazuje, że zdrowie psychiczne odgrywa istotną rolę w procesie zdrowienia w okresie doświadczenia choroby onkologicznej.

Psychotraumatologia

Badanie i terapia osób, które doświadczyły bardzo trudnych wydarzeń tj wypadki, przemoc, przestępstwa, katastrofy naturalne, traumy z dzieciństwa. Pacjent ma możliwość znalezienia bezpiecznej relacji terapeutycznej, w ramach której może przyjrzeć się zranieniom, jakich doznał i swoim późniejszym reakcjom na nie. Trauma jest nagłym urazem psychicznym związanym zwykle z zagrożeniem zdrowia lub życia, ale także z wydarzeniem każdego typu, które pozostaje w pamięci i powoduje występowanie objawów psychosomatycznych np. strachu, lęku, a także poczucia zagrożenia.

Terapeutyczna Joga Kundalini

Skupia się na harmonizacji ciała, umysłu i ducha. Może pomagać w redukcji stresu i napięcia, zwiększaniu elastyczności, poprawie koncentracji, równowagi emocjonalnej. wspomaga terapie medyczne, rozwija umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi i trudnościami emocjonalnymi oraz rozładowaniu napięć cielesnych i psychicznych.

Terapia RTZ i TSR

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) to metoda krótkoterminowa dająca długotrwałe efekty np. w postaci lepszego nastroju, większej pewności siebie, spokoju. RTZ to praca z emocjami, służąca lepszym myślom, przekonaniom i zmianie zachowania.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) koncentruje się na realizacji celów Pacjenta bez potrzeby analizowania jego przeszłości oraz przyczyn aktualnej sytuacji życiowej. Ten typ terapii skupia się na silnych stronach i zasobach, zamiast analizy deficytów i źródeł różnych problemów w historii klienta.

Test osobowości MMPI-2®

Jedno z najlepszych i najbardziej rzetelnych narzędzi do diagnozowania wszelkiego rodzaju zaburzeń i trudności psychicznych. Umożliwia kompleksową i wszechstronną ocenę funkcjonowania Pacjenta.

Wsparcie kryzysowe

Przeznaczone dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i mających poczucie utraty równowagi psychicznej (utraty kontroli nad własnym życiem). Kryzys najczęściej wywołany jest nagłymi zdarzeniami, do których wystąpienia nie można było się przygotować takich jak: śmierć bliskiej osoby, rozwód czy utrata pracy.

Dlaczego warto wybrać SENSE — Edyta Dedek — Psycholog Kliniczny, Terapeuta

Skuteczność i efektywność

Indywidualne podejście

Poufność i dyskrecja

Akceptacja i zrozumienie

Wygodnie umów się na wizytę

Wybierz dogodną dla Ciebie metodę spotkania z psychologiem. Niezależnie czy wolisz spotkanie na żywo, czy online — masz wybór.

Wizyta stacjonarna

Tradycyjna forma terapii, w której Pacjent osobiście spotyka się z psychologiem w gabinecie. Wizyty stacjonarne odbywają się w Rzeszowie w Pracowni Psychologicznej SENSE — ul. Lenartowicza 17b/74 (przy Hali Podpromie).

Wizyta online

Forma terapii, w której sesje odbywają się za pośrednictwem Internetu, jest alternatywą do tradycyjnego leczenia. Do sesji potrzebny jest komputer / tablet / telefon z dostępem do Internetu (Skype, WhatsApp, Messenger).