Prowadzę wsparcie psychologiczne i terapie w zakresie

Sesje Indywidualne dla Dorosłych i Młodzieży:

 • zaburzenia lękowe, napady lęku i paniki
 • lęk uogólniony, lęk fobiczny
 • obniżony nastrój, depresja
 • zaburzenia osobowości z pogranicza – bordenline
 • napady gniewu i agresji
 • niskie poczucie własnej wartości
 • spadek motywacji i brak satysfakcji życiowej
 • stres i wypalenie zawodowe
 • trudności w relacjach
 • wspieranie rozwoju osobistego
 • kryzysy w sferze prywatnej i zawodowej
 • kryzys spowodowany zdradą
 • problemy z bliskością i zaangażowaniem w relacje
 • poczucie samotności
 • uzależnienia i współuzależnienia
 • doświadczenie choroby nowotworowej i procedur medycznych związanych z leczeniem
 • nerwica lękowa
 • zaburzenia snu
 • bardzo trudne doświadczenia emocjonalne

Sesje dla Par i Małżeństw:

 • poprawa komunikacji pary
 • wzmocnienie zasobów
 • doświadczenie zdrady
 • seksualność w związku
 • związki przemocowe bądź borykające się z uzależnieniem i współuzależnieniem
 • trudności w zniesieniu chronicznego konfliktu
 • rozwiązanie bądź podjęcie decyzji o rozwodzie
 • kompetencje rodzicielskie
 • rozważanie rozstania
 • rutyna i monotonia
 • brak bliskości, spadek zaangażowania

Pomagam Osobom z zaburzeniami:

 • nerwicowymi
 • lękowymi
 • osobowości
 • emocjonalnymi związanymi z sytuacją zagrożenia
 • depresyjnymi (w tym żałoba, utrata)
 • uzależnieniami
 • obsesyjno-kompulsywnymi

Co oferuję?

Konsultacja psychologiczna

Rozpoczęcie terapii poprzedza konsultacja, która służy rozpoznaniu problemów, z którymi zgłasza się Pacjent. W trakcie konsultacji przeprowadzam również wywiad, podczas którego zadaję pytania o obecne i przeszłe życia Pacjenta w celu jak najlepszego poznania i zrozumienia zgłaszającej się Osoby po pomoc i jej historii.

Liczba konsultacji może wahać się między 1-3 spotkania.

Po zakończonych konsultacjach podejmujemy wspólnie decyzję o rozpoczęciu terapii.

Sesje Terapeutyczne w gabinecie i on-line

Rodzaj terapeutycznej pracy, który może być krótkoterminowy, jak i nieograniczony w czasie w zależności od złożoności problemu i potrzeb Pacjenta. Sesje terapeutyczne obywają się w stałych odcinkach czasowych co tydzień lub raz na dwa tygodnie.

Sytuacyjne wsparcie kryzysowe

Konsultacja psychologiczna w ciągu 48 godzin od zgłoszenia – dla tych, którzy potrzebują szybkiego wsparcia, interwencji kryzysowej, albo nie chcą długo czekać na wizytę. Możesz skorzystać z niej jednorazowo, nie będąc w stałej terapii. W trakcie spotkania skupiamy się na konkretnym problemie, robimy przegląd sytuacji, omawiamy ewentualne możliwości i rozwiązania, działamy doraźnie. Taka konsultacja psychologiczna może się odbyć stacjonarnie lub online.

Spacer terapeutyczny

Sesje wsparcia psychologicznego w trakcie spaceru przy Rzeszowskich Bulwarach (2 min od gabinetu w otoczeniu zieleni i przestrzeni ). To propozycja dla Ciebie, jeśli łatwiej Ci uwolnić myśli w ruchu. Podczas spaceru terapia przebiega analogicznie do spotkania w gabinecie. Możesz z niej korzystać regularnie lub zamiennie z sesjami stacjonarnymi w gabinecie lub on-line

Każda z wyżej wymienionych usług, przeznaczona jest dla osoby dorosłej, pary bądź małżeństwa oraz młodzieży powyżej 12 roku życia.

Dla kogo jest terapia?

Terapia jest przeznaczona dla każdej Osoby i Osób zmagających się z cięższymi emocjami, przeżywającymi kryzys lub nie radzącymi sobie ze swoimi problemami czy uczuciami.

Prowadzę Terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży (od 12 r.ż).

Terapia jest szczególnie przeznaczona dla Osób z:

 • niską samooceną
 • depresją
 • zaburzeniami nastroju
 • problemami seksualnymi
 • problemami ze snem
 • chorobą afektywną dwubiegunową
 • zaburzeniami odżywiania
 • dolegliwościami psychosomatycznymi (np. migrena, bóle nie mające podłoża medycznego)
 • zaburzeniami lękowymi czy nerwicowymi
 • problemami z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi
 • przewlekłym lub ostrym stresem
 • traumatycznymi doświadczeniami
 • przeżywającymi żałobę
 • zaburzeniami osobowości
 • myślami samobójczymi, samookaleczaniem się, zachowaniami destrukcyjnymi
 • samotnością
 • problemami, z którymi nie chcą być sami

Wygodnie umów się na wizytę

Wybierz dogodną dla Ciebie metodę spotkania z psychologiem. Niezależnie czy wolisz spotkanie na żywo, czy online — masz wybór.

Wizyta stacjonarna

Tradycyjna forma terapii, w której Pacjent osobiście spotyka się z psychologiem w gabinecie. Wizyty stacjonarne odbywają się w Rzeszowie w Pracowni Psychologicznej SENSE — ul. Lenartowicza 17b/74 (przy Hali Podpromie).

Wizyta online

Forma terapii, w której sesje odbywają się za pośrednictwem Internetu, jest alternatywą do tradycyjnego leczenia. Do sesji potrzebny jest komputer / tablet / telefon z dostępem do Internetu (Skype, WhatsApp, Messenger).