Masz pytania? Sprawdź poniższą listę

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane mi pytania.

Przeżywanie cierpienia jest następstwem wypadków losowych, problemów życiowych, bądź też poczucia, iż jakość życia nie jest taka, jakiej  oczekujesz. By zrozumieć i przezwyciężyć warto powinniśmy skorzystać z terapii. 

Psychoterapia jest  metodą leczenia przeznaczoną dla:

 • osób zdrowych, przeżywających ciężką  sytuację życiową lub pragnących wzrostu samoświadomości i rozwoju
 • osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi
 • osób z chorobami psychicznymi (np. schizofrenia i inne psychozy, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • przeżywającymi kryzys życiowy
 • borykającymi się z trudnymi doświadczeniami aktualnymi lub minionymi
 • niezadowolonych ze swoich związków z innymi ludźmi
 • doświadczającymi cierpienia po stracie  kogoś bliskiego i mimo upływu czasu
 • doświadczającymi kryzysu w małżeństwie (partnerstwie)
 • mającymi uczucie życiowego zagubienia
 • odczuwającym lęki, ciągłe napięcie, niemożność koncentracji, natrętne myśli
 • doświadczających ataków paniki
 • wycofanych w relacjach z ludźmi lub nadmiernie nieśmiałych
 • mającymi  trudności z realizacją celów
 • nieodczuwającymi  radości z życia, z utratą nadzieję i zainteresowań 

W celu umówienia się na wizytę  skorzystaj z dostępnego kalendarza wizyt  — KALENDARZ WIZYT. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź sms. Możesz tez wysłać wiadomość przez portal Znany Lekarz (trafi ona bezpośrednio do mnie) 

KALENDARZ WIZYT

Pierwsza konsultacja psychologiczna osoby dorosłej, w tym porada online wynosi 90 minut. Kolejne sesje indywidualne trwają 60-90 minut – Pacjent wybiera długość wizyty przy umawianiu.

Nasze spotkanie polega na rozmowie. Zwykle staram się dowiedzieć na czym polega problem osoby zgłaszającej się po pomoc, jakie są jej oczekiwania, w tym celu zadaję rożne pytania. Jeżeli na konsultację zgłasza się Para lub Rodzina, wysłuchuję, każdej osoby i zachowuję bezstronniczość.

Tak naprawdę o wszystkim co przychodzi do głowy. W moim gabinecie nie ma tematów zakazanych, czy niestosownych. Wszystko co jest istotne z punktu widzenia osoby zgłaszającej się po pomoc będzie omawiane.

Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa. To jest część etyki zawodowej i norm, które mają na celu zapewnienia zaufania i prywatności Pacjentów.

Konsultacja psychologiczna ma na celu rozeznanie się w sytuacji problemowej. Czasami przyjmuje charakter doraźnej pomocy np. w sytuacjach kryzysowych, w niektórych sytuacjach przyjmuje postać psychoedukacji. Czasami służy rozpoznaniu czy występujące objawy mają charakter chorobowy. Psychoterapia to form leczenia psychicznego, gdzie pomagam w zrozumieniu korzeni problemów oraz wspólnie szukamy strategii i narzędzi, które mogą pomóc Pacjentowi poprawić samopoczucie i relacje z innymi. Terapia może przybierać rożne formy i podejścia, w zależności od potrzeb Pacjenta.

Psychoterapia realizowana jest w toku regularnych spotkań, najczęściej raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Terapię poprzedzają konsultacje, podczas których decyduję z Pacjentem o dalszej naszej współpracy.

Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy od wielu czynników, między innymi od głębokości problemów Pacjenta, motywacji do dokonania zmiany oraz indywidualnych predyspozycji i możliwości. Proces terapeutyczny może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Najczęściej jest to cykl spotkań oferowany osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności adaptacyjne. Koncentruje się na dostarczeniu wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z konkretnym problemem. Użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Jest działaniem zmierzającym do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Ma charakter pomocy psychologicznej. Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku. Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności. 

Jeśli czujesz, że potrzebujesz zmiany w swoim życiu, że utknąłeś w miejscu i czujesz się w nim niekomfortowo, jeśli towarzyszą Ci objawy, które Cię niepokoją, jeśli doświadczasz emocji, których nie rozumiesz, czy jeśli trudno Ci samodzielnie poradzić sobie z tym, czego doświadczasz, to tak, potrzebujesz psychoterapii. W zasadzie każdy człowiek może osiągnąć szereg korzyści z doświadczenia jakim jest terapia, jednakże nie każdy jest na to gotowy. Samodzielne podjęcie decyzji o terapii jest na początku kluczowe, najlepiej, gdy jest poprzedzone spotkaniem konsultacyjnym z psychologiem. Trzeba zrobić to przede wszystkim dla siebie, nie dla innych. Trzeba otworzyć się na pracę nad sobą.

Psychoterapia jest procesem mającym prowadzić do korzystnej zmiany w sposobie myślenia, odczuwania i zachowania, do poprawy samopoczucia. Jest rozciągnięta w czasie, trwa przynajmniej kilka miesięcy, często dłużej. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Tworzę z Pacjentem relację terapeutyczną i poprzez pytania, sugestie i omawiane zachowania pomagam w osiągnięciu zamierzonego celu. Psychoterapia nie ma jednoznacznie określonego momentu zakończenia. Jednym z momentów jest moja propozycja zakończenie terapii, gdy Pacjent odczuwa satysfakcję z dokonanych zmian.

Depresja jest chorobą, która objawia się między innymi: utratą zainteresowania tym, co dotychczas interesowało, poczuciem beznadziejności, obniżonym nastrojem, zmniejszoną energią, niechęcią, pesymistycznym myśleniem o przyszłości, niską samooceną, niemożnością czerpania radości z tego, co dotychczas cieszyło, trudnościami w zasypianiu, wczesnym budzeniem się rano, utratą chęci do życia, niekorzystną zmianą w sposobie odżywiania, osłabieniem popędu seksualnego, częstym poczuciem winy, bezwartościowości i lęku czasami też myślami samobójczymi. Depresje leczy się farmakoterapia i/lub terapią. Najskuteczniejsze jest połączenie leków i terapii, dlatego, że leki działają dość szybko a terapia działa wolniej, ale długofalowo zmieniając sposób myślenia i wprowadzając nowe nawyki. Depresja niewyleczona ma tendencje do nawracania.

Najlepiej pomóc tej osobie w znalezieniu profesjonalnej pomocy (psycholog, psychiatra, terapeuta). Oprócz tego nie oceniać, nie starać się zrozumieć, ale wspierać. Być blisko, spędzać wspólnie czas. Odradzam wyszukiwanie na siłę rozrywek i namawianie do aktywności. Proponuje raczej zaakceptować aktualny stan, aby osoba w depresji poczuła się zaakceptowana i zrozumiana.

Oczywiście, że tak. Potwierdzają to badania w dziedzinie neurobiologii. Badania Kandela wykazały, że mózg jest plastyczny i dynamiczny, dzięki czemu nowe nawyki, których uczymy się w terapii prowadzą do zmiany ekspresji genów i połączeń neuronowych. Wniosek jest taki, że psychoterapia wprowadza stałe zmiany w mózgu, czyli jest skuteczna.

Badania Junga-Beemana (2004) z wykorzystaniem elektroencefalogramu wykazały, że nagły wgląd w psychoterapii uruchamia te obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za nowe, nieuchwytne dotąd rozwiązania.

W sytuacji kiedy zapada wspólna decyzja o kontynuowaniu współpracy (terapii) spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu lub 1 raz na dwa tygodnie.

Psychoterapia prowadzona zgodnie z zasadami sztuki pomaga poczuć się lepiej. Udana terapia niekiedy niesie ze sobą ryzyko, jednak nie w sensie zdrowotnym. Chodzi tu o szersze skutki zmiany terapeutycznej.

Odkrywanie swojego prawdziwego JA to zmiana i jak każda zmiana przynosi konsekwencje.

Poza fundamentalnymi zasadami, jak poufność, szacunek do osoby, jej wartości i światopoglądu, punktualność spotkań, każdy Pacjent ma prawo:
— wyrażać swoje zdanie na temat przebiegu psychoterapii i sugerować potrzeby z nią związane,
— w razie niejasności pytać psychologa o wszystko, co dotyczy procesu terapii i związanych z nią technik, ćwiczeń,
otrzymać informacje na temat alternatywnych dla danego problemu metod terapii i form pomocy,
zakończyć terapię w razie przekonania o jej nieskuteczności (zalecane są wówczas 2 sesje podsumowująco-domykające).

Jestem zobowiązana tajemnicą zawodową – nakazuje mi ona utrzymać w tajemnicy tematy rozmowy z Pacjentem.

Z obowiązku tajemnicy mogę być zwolniona w sytuacjach ściśle określonych prawem np. przez sąd, w sytuacji zagrożenia życia.

Analiza historii życia Pacjenta jest bardzo ważnym obszarem mojej pracy, ze względu na fakt, iż przyczyny problemów i objawów często mają swoje korzenie właśnie w przeszłości. Oznacza to m.in., że sposoby tworzenia relacji z ważnymi osobami w dzieciństwie, odzwierciedlają się w dorosłości, poprzez podobieństwo w zawieraniu związków osobistych i zawodowych, a niezaspokojone pragnienia, potrzeby, czy traumatyczne przeżycia, ujawniają się w aktualnych trudnościach. Prawdą jest, że nie można zmienić przeszłości, można jednak zmieniać to w jaki sposób będzie ona wpływać na obecne życie. Terapia nie zmienia wydarzeń natomiast jest w stanie zmienić emocje.

Samo to, że znalazłeś się na mojej stronie może być oznaką tego, że warto byłoby rozważyć spotkanie. Wyraźnym znakiem, że potrzebujemy pomocy jest to, że nie jesteś usatysfakcjonowany ze swojego życia.

Samo to, że znalazłeś się na mojej stronie może być oznaką tego, że warto byłoby rozważyć spotkanie. Wyraźnym znakiem, że potrzebujemy pomocy jest to, że nie jesteś usatysfakcjonowany ze swojego życia.

Oczywiście, to Twoja decyzja, w jaki sposób będziemy się spotykać. Jest zatem możliwość np. odbycia pierwszej konsultacji stacjonarnie, a kolejnej online. Formę spotkań możemy ustalić podczas pierwszego spotkania. Łączenie spotkań w formie online i stacjonarnie pozwala również na zachowanie regularności spotkań w sytuacji kiedy np. jedziemy na wakacje lub nasza praca związana jest z częstymi wyjazdami.

Dlaczego warto wybrać SENSE — Edyta Dedek — Psycholog Kliniczny, Terapeuta

Skuteczność i efektywność

Indywidualne podejście

Poufność i dyskrecja

Akceptacja i zrozumienie