SENSE — Zdrowie Psychiczne, Wsparcie i Rozwój

W Pracowni Psychologicznej Edyty Dedek, każdy Pacjent ma zagwarantowane indywidualne podejście, dyskrecję, akceptację i komfort

Poznaj bliżej SENSE

Kompleksowa pomoc psychologiczna w przypadkach występowania zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych, kryzysów psychicznych.

„Udzielam pomocy psychologicznej dorosłym i młodzieży w zakresie zaburzeń depresyjnych, lękowych, mających poczucie wewnętrznej presji i niepokoju, wahania nastroju, niską samoocenę, niepokoje, kryzysy życiowe czy natrętne myśli. Prowadzę terapię krótko i długoterminowe. Mam dużą skuteczność w terapii Par i Małżeństw, gdzie zgłaszające się osoby oprócz diagnostyki mogą przejść pełny program pomocy związkowej, zorientowany na rozwiązanie bieżących problemów, jak i znacznie lepsze funkcjonowanie w relacji w przyszłości.

Towarzyszę w nawiązywaniu łączności ze sobą, opanowaniu stresu, wzięciu pod lupę dylematów życiowych, rodzinnych czy intymnych. Wspieram pracę z oddechem i odzyskaniem kontaktu z własnym ciałem. Uczę jak regulować myśli i emocje za pośrednictwem świadomego czucia ciała. 

W ramach procesu terapeutycznego wspieram Cię na każdym etapie zmiany.”

Możesz otrzymać pomoc, jeśli ...

 • odczuwasz dużą zmienność nastrojów
 • masz poczucie życiowego zagubienia
 • odczuwasz lęki, ciągle napięcie, niemożliwość koncentracji
 • masz natrętne myśli
 • doświadczasz ataków paniki
 • masz zaburzenia lękowe lub nerwicę
 • odczuwasz przygniatające poczucie bezsilności i nieszczęścia
 • masz niskie poczucie własnej wartości
 • nie jesteś zadowolona/y ze swoich związków z innymi ludźmi
 • doświadczasz depresji
 • doświadczasz kryzysu w związku
 • nie radzisz sobie ze stresem
 • nie radzisz sobie z odpowiedzialnością lub nadmiernym obciążeniem
 • nie czujesz radości z życia
 • nie jesteś zainteresowana/y światem
 • straciłaś/eś nadzieję
 • masz myśli samobójcze
 • nie radzisz sobie ze złością, gniewem, żalem czy wstydem
 • masz kłopoty ze snem
 • masz kłopoty wychowawcze z dzieckiem
 • odczuwasz samotność
 • masz niemożność stworzenia związku
 • doświadczasz problemów w małżeństwie
 • wykonujesz pracę poniżej własnych możliwości
 • doświadczasz wypalenia zawodowego
 • odczuwasz brak satysfakcji z życia
 • odczuwasz poczucie pustki i utraty sensu życia
 • masz objawy somatyczne na podłożu psychologicznym
 • podejrzewasz u siebie zaburzenia osobowości lub zaburzenia psychotyczne
 • masz problemy z agresją
 • straciłaś/eś kogoś bliskiego i mimo upływu czasu doświadczasz cierpienia
 • masz trudności z realizacją celów, które sobie postawiłaś/eś
 • potrzebujesz wsparcia i pomocy w rozwiązaniu innych ważnych dla Ciebie problemów

Wspieram osoby, które...

 • przeżywają trudną sytuację życiową
 • mają poczucie osamotnienia
 • przeżywają nawracające wyczerpane i rozdrażnienie
 • są zdenerwowane, zestresowane
 • doświadczają lęków
 • mają niską samoocenę
 • cierpią na depresję lub obniżony nastrój
 • chcą, aby ich życie stało się bardziej satysfakcjonujące
 • chcą osiągnąć spokój dzięki oddechowi i kontaktowi z własnym ciałem
 • pragną lepiej poznać siebie
 • napotykają trudności w swoich relacjach
 • doświadczają odrzucenia bądź niezrozumienia
 • nie mają strategii i umiejętności radzenia sobie z trudnościami

Opinie od Pacjentów

Terapia to zmiana w myśleniu i postępowaniu

Prowadzę wsparcie psychologiczne i terapie w zakresie

Sesje Indywidualne dla Dorosłych i Młodzieży:

 • zaburzenia lękowe, napady lęku i paniki
 • lęk uogólniony, lęk fobiczny
 • obniżony nastrój, depresja
 • zaburzenia osobowości z pogranicza – bordenline
 • napady gniewu i agresji
 • niskie poczucie własnej wartości
 • spadek motywacji i brak satysfakcji życiowej
 • stres i wypalenie zawodowe
 • trudności w relacjach
 • wspieranie rozwoju osobistego
 • kryzysy w sferze prywatnej i zawodowej
 • kryzys spowodowany zdradą
 • problemy z bliskością i zaangażowaniem w relacje
 • poczucie samotności
 • uzależnienia i współuzależnienia
 • doświadczenie choroby nowotworowej i procedur medycznych związanych z leczeniem
 • nerwica lękowa
 • zaburzenia snu
 • bardzo trudne doświadczenia emocjonalne

Sesje dla Par i Małżeństw:

 • poprawa komunikacji pary
 • wzmocnienie zasobów
 • doświadczenie zdrady
 • seksualność w związku
 • związki przemocowe bądź borykające się z uzależnieniem i współuzależnieniem
 • trudności w zniesieniu chronicznego konfliktu
 • rozwiązanie bądź podjęcie decyzji o rozwodzie
 • kompetencje rodzicielskie
 • rozważanie rozstania
 • rutyna i monotonia
 • brak bliskości, spadek zaangażowania

Pomagam Osobom z zaburzeniami:

 • nerwicowymi
 • lękowymi
 • osobowości
 • emocjonalnymi związanymi z sytuacją zagrożenia
 • depresyjnymi (w tym żałoba, utrata)
 • uzależnieniami
 • obsesyjno-kompulsywnymi

Dlaczego warto wybrać SENSE — Edyta Dedek — Psycholog Kliniczny, Terapeuta

Skuteczność i efektywność

Indywidualne podejście

Poufność i dyskrecja

Akceptacja i zrozumienie