Wsparcie kryzysowe

Wsparcie w kryzysie przeznaczone jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i mających poczucie utraty równowagi psychicznej (utraty kontroli nad własnym życiem). Ten rodzaj pomocy skupia się przede wszystkim na tych osobach, których życie lub zdrowie jest w danej chwili zagrożone. Kryzys najczęściej wywołany jest nagłymi zdarzeniami, do których wystąpienia nie można było się przygotować takich jak:
– śmierci bliskiej osoby;
– poważnej choroby własnej lub bliskiej osoby;
– doznania wypadku;
– rozpadu związku;
– myśli samobójczych lub prób samobójczych;
– doświadczenia przemocy lub bycia jego sprawcą;
– wystąpienia bardzo silnego stresu;
– utraty pracy.

Zazwyczaj na samo wsparcie kryzysowe wystarczy kilka spotkań od 5 do 12 Jednak gdy okaże się, że sytuacja, która wywołała kryzys, będzie miała znaczące przełożenie na dalsze funkcjonowanie osoby dotkniętej kryzysem – może okazać się konieczne podjęcie psychoterapii indywidualnej.

Psychoterapia indywidualna ustalona jest po 2 spotkaniach konsultacyjnych.

Edyta Dedek

Psycholog kliniczny, psychotraumatolog, psychoonkolog, terapeuta EMDR