Terapia par i małżeństw

Jest to terapia dla par będących w kryzysie i przeżywających narastające nieporozumienia w związku. Pozwala na spotkanie się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenie uczuć i potrzeb oraz zrozumienie oczekiwań i uczuć partnera. Terapia par/małżeństw może pomóc w osiągnięciu większej intymności oraz w poprawie zadowolenia z bycia razem.

Terapia par skierowana jest zarówno do osób pozostających w związkach formalnych jak i nieformalnych. Ma na celu wspólne rozwiązanie problemu, poprawę jakości relacji czy polepszenie komunikacji między partnerami.

Terapia par może okazać się pomocna w przypadku par:
* będących w kryzysie małżeńskim/partnerskim (oddalenie się od siebie partnerów, nieumiejętność wyrażaniu uczuć, potrzeb, kłopoty w porozumiewaniu się),
* przeżywających powtarzające się, nierozwiązane konflikty,
* odczuwających silną zależność od siebie (trudności w zachowaniu autonomii),
* stojących w obliczu podjęcia trudnej, ważnej decyzji życiowej (posiadanie dziecka, adopcja, separacja, rozwód),
* będących w ważnej, osobiście trudnej sytuacji życiowej (narodziny dziecka, odejście dziecka z domu, utrata pracy przez jednego z partnerów, choroba),
* doświadczających braku zaufania do partnera (zdrada, pojawienie się nałogu, hazard),
* które nie czują satysfakcji w związku (w tym seksualnej), bliskości, czują się niedoceniane, niesłuchane,
* które czują zbyt duży wpływ innych ludzi na ich związek (były partner, rodzice),
* domninacja jednego partnera i obniżanie poczucia wartości drugiego (pasywnego partnera),
* wzajemny antagonizm, obwinianie się.

Kluczowymi celami terapii par są:
* konstruktywne rozwiązanie problemów,
* poprawa jakości wzajemnych relacji, pogłębienie bliskości, intymności pomiędzy partnerami,
* pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb własnych i partnera,
* praca nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów.

Psycholog wspiera parę w poszukiwaniach źródła pojawiających się trudności. Dzięki temu, że jest niezaangażowany w konflikt, ma możliwość obiektywnego spojrzenia na naturę i przyczyny problemów. Pomaga parze przyjrzeć się historii jej związku i zastanowić nad tym, czego objawem mogą być ich aktualne trudności, które często bywają uzewnętrznieniem tkwiących głębiej, niejawnych konfliktów. Identyfikacja tych obszarów i ich omówienie daje szansę na znalezienie konstruktywnych rozwiązań.

Terapia par rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami z psychologiem zwanymi konsultacjami. Ich celem jest wstępne znalezienie źródła trudności oraz ustalenie wspólnej chęci do pracy i obszarów do zmiany dla obojga partnerów. Następnie określony zostaje cel terapii, jak często para będzie się spotykała z psychologiem oraz jak długo będą trwały spotkania.
Sesje, czyli spotkania pary z psychologiem mogą być dłuższe niż w przypadku terapii indywidualnej i trwają zwykle od 50 minut do półtorej godziny (w zależności od stylu pracy psychologa i umowy z daną parą).

Edyta Dedek

Psycholog kliniczny, psychotraumatolog, psychoonkolog, terapeuta EMDR