Syndrom DDD — emocjonalne wyniszczenie spowodowane przez rodziców

Czym jest syndrom DDD?
DDD – to osoby dorosłe, które wychowywały się w rodzinach dysfunkcjonalnych. Charakterystyczne dla tych osób jest postrzeganie teraźniejszych wydarzeń przez pryzmat bolesnej przeszłości, nierzadko uruchamiające określone reakcje emocjonalne i schematy zachowań.
Syndrom DDD (Dorosłego Dziecka z rodziny Dysfunkcyjnej) oznacza osobę posiadającą emocjonalne i fizyczne deficyty, których źródłem jest wychowywanie w niedojrzałym systemie rodzinnym. Osoby z syndromem DDD borykają się z obciążeniami psychicznymi związanymi z przykrą przeszłością – doświadczeniami z okresu dzieciństwa i wchodzenia w dorosłość w atmosferze źle funkcjonującego systemu rodzinnego. U osób z syndromem DDD zanika prawidłowy, życiowy instynkt, a obciążenia wyniesione z domu, rodzą dalsze konflikty w życiu dorosłym.

U osób z syndromem DDD obserwuje się specyficzne objawy, w tym m.in.:
* brak umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, np. złością, frustracją oraz niepowodzeniami i konfliktami;
* obniżone poczucie własnej wartości;
* brak zaufania do innych osób;
* nasilone odczuwanie nieprzyjemnych emocji – od emocjonalnej pustki i lęku, po strach, rozdrażnienie i smutek
* tendencję do zamartwiania się przyszłością;
* przekonanie o własnej samowystarczalności;
* problemy w wyrażaniu prawdziwych emocji i trudność w zwracaniu się do innych o pomoc;
* lęk przed wchodzeniem w związki, wycofanie w sferze bliskich relacji, intymności, seksu;
* lęk przed odpowiedzialnością, popełnieniem błędu;
* brak umiejętności rodzicielskich.

Osoby z syndromem DDD patrzą na świat oczami zranionego dziecka. Wychowując się w rodzinach dysfunkcjonalnych doświadczały wielu szkodliwych schematów funkcjonowania, które nieświadomie wykorzystywane są przez nich w dorosłym życiu. Aby nauczyć się akceptować i wspierać samych siebie, i dzięki temu rozwijać się, potrzebują wsparcia i akceptacji z zewnątrz. Terapia daje możliwości całkowitej redukcji syndromu DDD oraz zrozumienia przeszłości, która wciąż ciągnie się za dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych. Przeszłości nie zmienisz, przyszłość możesz zmienić już dziś. Zrób pierwszy krok do zmiany i umów się na wizytę u psychologa.

Edyta Dedek

Psycholog kliniczny, psychotraumatolog, psychoonkolog, terapeuta EMDR