Psychoterapia

Psychoterapia, której nazwa pochodzi z języka greckiego (psyche – dusza, therapein – leczyć), czerpie z wielu dziedzin, od medycyny po nauki humanistyczne i społeczne – m.in. filozofię i psychologię.
Psychoterapia jest metodą stosowaną w leczeniu zaburzeń psychicznych oraz służącą do poprawy ogólnego funkcjonowania naszej psychiki. Psychoterapia obejmuje cykl spotkań pomiędzy psychoterapeutą a klientem i opiera się przede wszystkim na wytworzeniu relacji terapeutycznej, opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Psychoterapia pozwala na przyjrzenie się przeżywanym trudnościom z innej perspektywy. Relacja z psychoterapeutą daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala na poznanie opinii osoby, z którą nie jesteśmy związani emocjonalnie. Niejednokrotnie też opowiedzenie o przeżywanych emocjach obcej osobie jest łatwiejsze. Psychoterapia, poprzez nawiązanie relacji terapeutycznej pomiędzy psychoterapeutą a klientem, pozwala na dotarcie do głęboko skrywanych emocji, które latami mogły być wypierane i nieuświadamiane. Ze względu na to, że są to emocje trudne do wydobycia, często terapia jest procesem długotrwałym, jednak przynoszącym ulgę w codziennym funkcjonowaniu.

Rodzaje psychoterapii
W zależności od tego, z jakimi trudnościami się zmagamy oraz jakie cele chcemy wypracować w trakcie psychoterapii, możemy zdecydować się na różne rodzaje psychoterapii, do jej głównych rodzajów zaliczamy:
– psychoterapię indywidualną,
– psychoterapię grupową,
– psychoterapię par oraz
– psychoterapię dzieci i młodzieży.

Jak przebiega psychoterapia?
1. Faza początkowa, czyli tzw. konsultacje psychoterapeutyczne. Obejmują one zazwyczaj od dwóch do czterech spotkań, w których trakcie klient oraz psychoterapeuta nawiązują kontakt, diagnozowany jest problem, z którym zgłosił się klient oraz zawierany jest kontrakt terapeutyczny.
2. Faza środkowa psychoterapii. Charakterystyczne dla tej fazy jest poznawanie przez klienta samego siebie, refleksja nad ewentualnymi przyczynami przeżywanych trudności, wgląd w mechanizmy własnego funkcjonowania. W trakcie tej części psychoterapii często dochodzi do ujawnienia emocji skrywanych latami oraz konfrontacji z nimi.
3. Faza końcowa, której głównym celem jest praca nad utrwaleniem zmian, do których doszło na wcześniejszych etapach procesu terapeutycznego. W tej fazie następuje również stopniowe przygotowanie klienta do zakończenia terapii, co jest bardzo istotne w przypadku terapii długoterminowych, w których relacja z psychoterapeutą jest silna i jej zakończenie może wywoływać negatywne emocje.

Cele psychoterapii
Psychoterapia może pomagać w realizacji wielu różnych celów. Do głównych zaliczamy m.in.:
* praca nad usunięciem przyczyn, które wpłynęły na pojawienie się zaburzeń psychicznych,
* pomoc w zrozumieniu i uświadomieniu sobie wpływu przeszłych wydarzeń na teraźniejsze funkcjonowanie,
* przepracowanie przeszłych wydarzeń i zminimalizowanie ich wpływu na obecne życie,
* odzyskanie kontroli nad własnym życiem,
* uświadomienie sobie własnych potrzeb,
* uzyskanie wsparcia w trudnych momentach w życiu,
* poprawa relacji interpersonalnych,
* wypracowanie nowych sposobów reagowania na sytuacje trudne i stresujące,
* praca nad poprawą samooceny oraz wiary we własne możliwości.

Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych i trudności emocjonalnych, co potwierdzają badania. Pamiętaj, że często na efekty terapii trzeba trochę poczekać, a niektóre uwidaczniają się długo po jej zakończeniu. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy przeżywasz w związku z tym frustrację, to porozmawiaj o tym ze swoim terapeutą.

Świadomość siebie, którą rozwiniesz w czasie leczenia oraz poznane techniki radzenia sobie z problemami są umiejętnościami na całe życie. Dlatego warto zainwestować w siebie, by potem móc zbierać owoce tego procesu i podnieść jakość swojego życia. Dzięki odbyciu terapii, nauczysz się również, jak dalej poznawać siebie, nawet jeśli nie spotykasz się już z terapeutą. W terapii poznawczo-behawioralnej mówimy o tym, że jednym z głównych celów leczenia jest stanie się własnym terapeutą.

Edyta Dedek

Psycholog kliniczny, psychotraumatolog, psychoonkolog, terapeuta EMDR