Pozytywne interwencje psychologiczne

IDEA POZYTYWNYCH INTERWENCJI PSYCHOLOGICZNYCH I PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ
Nadrzędny cel pozytywnych interwencji to podnoszenie poziomu subiektywnego dobrostanu czyli globalnej pozytywnej oceny życia, częstego doświadczania emocji pozytywnych, rzadkiego doświadczania emocji negatywnych poprzez wzbudzanie pozytywnych emocji, przekonań i zachowań. Wysoki poziom dobrostanu jest cenny sam w sobie ale sprzyja również realizacji innych wartości takich jak bliskie relacje międzyludzkie, zdrowie w wymiarze psycho-fizjologicznym i bezpieczeństwo materialne.
Celem psychologii pozytywnej nie jest tylko wzmacnianie emocji pozytywnych ale również wspieranie optymalnej regulacji emocjonalnej w sytuacjach dla nas trudnych. Kluczem jest także budowanie zasobów do pozytywnego przewartościowania rzeczywistości tak aby każde wydarzenie życiowe mogło być optymalne i rozwijające.

KLUCZOWE POZYTYWNE INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE
1. Pogłębianie pozytywnych doświadczeń – działania, które pomagają regulować emocje poprzez maksymalne zwracaniu uwagi na pozytywne doświadczenia, docenianie ich znaczenia, pogłębianie i przedłużenie ich przeżywania poprzez np: wyobrażanie sobie przyszłych pozytywnych doświadczeń, szczegółowe odtwarzanie w pamięci pozytywnych wspomnień autobiograficznych, kapitalizacja pozytywnych emocji czy pisanie ekspresyjne.
2. Rozwijanie optymizmu – działania, które zachęcają do tworzenia pozytywnej wizji przyszłości podnosząc subiektywny dobrostan.
3. Wzmacnianie poczucia wdzięczności – czyli pozytywnej emocji mieszanej, która towarzyszy interakcjom społecznym. Polega na dostrzeżeniu i docenieniu osobistej korzyści, która pochodzi od innych lub źródeł bezosobowych takich jak np. los.
4. Rozwijanie poczucia humoru – humor to jedna z kluczowych sił charakteru, która według badań ma niezwykłe znaczenie w budowaniu naszego dobrostanu i odporności psychicznej.
Inne przebadane pod kątem skuteczności interwencje pozytywne to: rozwijanie życzliwości, wybaczanie oraz angażowanie sił synagnturowych czyli rozwijanie tych cech, które są mocną i dominującą stroną charakteru.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów w pielęgnowaniu w sobie pozytywnych emocji i w podnoszeniu swojego poziomu szczęścia zachęcam do samodzielnego zgłębienia tematu lub pod profesjonalną opieką psychologa.

Edyta Dedek

Psycholog kliniczny, psychotraumatolog, psychoonkolog, terapeuta EMDR