Motywacja wewnętrzna

Czym jest motywacja wewnętrzna?
Żródło motywacji może pochodzić z naszego wnętrza (motywacja wewnętrzna) lub być zewnętrzne w stosunku do nas (motywacja zewnętrzna).
Z motywacją wewnętrzną mamy do czynienia wtedy, kiedy podejmujemy działanie bez żadnych widocznych zewnętrznych nagród – robimy coś, bo sprawia nam to przyjemność czy też daje okazję do poznawania czegoś nowego, poszerzania wiedzy bądź rozwijania swojego potencjału.

Wybrane przykłady motywacji wewnętrznej:
– Czytanie książki, w tym przypadku sam fakt czytania sprawia nam przyjemność i interesujemy się danym tematem, a nie np z konieczności napisania eseju na dany temat,
– Uprawianie sportu, który sprawia nam przyjemność, a nie dlatego, by zdobyć określoną nagrodę,
– Rysowanie, ponieważ czujesz się spokojny, szczęśliwy i spełniony, gdy rysujesz, a nie tylko dlatego, by zyskać lajki i pochwały u odbiorców.

Filary motywacji wewnętrznej:
Motywacja wewnętrzna jest wtedy, gdy motywatorem do działania jest czynność sama w sobie. To ona daje przyjemność, wykonujemy ja z własnej chęci, bez żadnych nagród czy kar. Dana aktywność jest dla nas na tyle atrakcyjna, że napędza nas do działania, które w rezultacie daje satysfakcję. Nad pytaniem „Skąd bierze się ta satysfakcja” pochyliło się dwóch psychologów: Edward Deci i Richard Ryan. Po wieloletnich badaniach stworzyli Teorię Samodeterminacji, z której wniosek jest taki, że motywacja wewnętrzna opiera się na trzech wrodzonych potrzebach psychicznych:
– POTRZEBIE KOMPETENCJI – jestem skuteczny, jestem kompetentny, kontroluję rzeczywistość. Każdy z nas ma w sobie potrzebę rozwoju, potrzebę mistrzostwa, bycia coraz lepszym w tym, co robimy.
– POTRZEBIE AUTONOMII – samodecydowanie o tym, jak i co robimy, możliwość wykazania się własną inicjatywą. Preferujemy sami decydować o tym, czego, jak i kiedy się uczyć, jeśli już sami o tym zadecydujemy to jesteśmy bardziej konsekwentni, w tym co robimy.
– POTRZEBIE POCZUCIA WIĘZI – potrzebie przynależności do grupy. Jesteśmy istotami społecznymi, potrzeba przynależności do określonej grupy często nadaje sens naszemu życiu. Jako ludzie lubimy robić rzeczy, które służą grupie, do której chcemy przynależeć (rodzina, przyjaciele czy naród).

Korzyści motywacji wewnętrznej:
WYTRWAŁOŚĆ. Motywacja wewnętrzna zazwyczaj przekłada się na wyższy poziom wytrwałości. Ponieważ podejmujesz się zadania lub czynności dla osobistego poczucia spełnienia lub satysfakcji, a nie dla nagrody, bardziej prawdopodobne jest, że będziesz pracować nad nim aż do osiągnięcia sukcesu, niż gdybyś miał niewielkie lub żadne osobiste poczucie zaangażowania.
ZAANGAŻOWANIE. Kiedy czynność, którą wykonujesz, sprawia nam przyjemność, jest bardziej prawdopodobne, że będziemy w nią mocniej zaangażowani.
EFEKTYWNOŚĆ UCZENIA SIĘ.Badania pokazują, że motywacja wewnętrzna wspomaga proces przyswajania nowej wiedzy.
LEPSZA EFEKTYWNOŚĆ. Ludzie wewnętrznie zmotywowani mają tendencję do osiągania doskonałych wyników w nauce i pracy.

Podsumowanie
Istotne jest to, aby świadomie zastanawiać się nad tym, co motywuje nas do podejmowania aktywności. Nie istnieje jeden niezawodny sposób na rozwinięcie wewnętrznej motywacji, jednak istnieje szereg rozwiązań, które można poznać na terapii własnej z psychologiem, a dzięki którym nasza wewnętrzna siła napędowa będzie pielęgnowana, co z kolei wesprze nas w osiąganiu naszych celów.

Edyta Dedek

Psycholog kliniczny, psychotraumatolog, psychoonkolog, terapeuta EMDR