Jak poradzić sobie z niską samooceną?

Poczucie własnej wartości jest jednym z najważniejszych składników rozwoju osobistego i dobrego samopoczucia emocjonalnego każdego człowieka. Poziom samooceny może zmieniać się w ciągu życia i być uzależniony od różnych sytuacji.

Pomimo tego, że pojęcie niskiej samooceny jest często bagatelizowane, jej skutki mogą w znacznym stopniu wpływać na obniżenie dobrostanu. Niskie poczucie własnej wartości może stanowić czynnik ryzyka wystąpienia depresji, zaburzeń lękowych oraz tendencji samobójczych czy zachowań autodestrukcyjnych.

Dlatego trzeba zwracać uwagę na objawy, które wskazują, że nie kochasz siebie tak bardzo, jak na to zasługujesz.

Objawy niskiej samooceny:
* wycofanie, nieśmiałość, lęk przed zmianą, doszukiwanie się winy we własnym zachowaniu,
* pesymizm, nadwrażliwość na krytykę, perseweratywność (długie przeżywanie sytuacji stresowej),
* brak wiary we własne siły,
* oczekiwanie negatywnych konsekwencji własnych działań,
* lęk przed wystąpieniami publicznymi,
* problemy z podejmowaniem decyzji, brak motywacji do działania,
* nieśmiałość i niechęć do wchodzenia w interakcje społeczne,
* ciągłe poczucie winy oraz wstydu,
* złość i zdenerwowanie w reakcji na krytykę,
* wysokie wymagania wobec siebie,
* nadmierny perfekcjonizm, chęć wyręczania innych osób,
* ciągła chęć dopasowywania się do oczekiwań innych ludzi.

Jak poradzić sobie z niską samooceną?
Życie z obniżonym poczuciem własnej wartości nie jest łatwe, dlatego tak wiele osób zastanawia się, jak poradzić sobie z niską samooceną. Pomimo tego, że zmiana w podejściu do własnej osoby jest zależna od naszych chęci, często niezbędnym jest skorzystanie z pomocy psychologa. Najczęściej leczenie niskiej samooceny opiera się na zmianie sposobu myślenia o własnej osobie. Psychoterapia pozwala na głębsze przyjrzenie się źródłom krytycznego myślenia, a co za tym idzie, wdrożenie odpowiednich technik mających na celu zmianę fałszywych przekonań na temat własnej osoby. Terapia niskiej samooceny często przynosi bardzo dobre rezultaty i znacznie wpływa na polepszenie codziennego funkcjonowania.
Terapia mająca na celu pracę z samooceną może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, zależy to od tego, czy występują jakieś dodatkowe objawy.
Warto rozpocząć psychoterapię, ponieważ adekwatna samoocena pomaga na poprawę relacji partnerskich i rodzinnych. Często osoby z wyższą samooceną łatwiej znajdują satysfakcjonującą pracę, są bardziej asertywni, potrafią cieszyć się z własnych sukcesów i pasji oraz odważniej i z mniejszym lękiem podejmują wyzwania.

Edyta Dedek

Psycholog kliniczny, psychotraumatolog, psychoonkolog, terapeuta EMDR