DDA — kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików i dlaczego cierpią?

Czym jest syndrom DDA?
Mówiąc o Dorosłych Dzieciach Alkoholików (DDA, syndrom DDA), ma się na myśli osoby dorastające w środowisku dysfunkcyjnym – rodzinach, w których alkohol odgrywał znaczącą rolę, wypaczał prawidłowy sposób myślenia i postrzegania. Osoby wychowujące się w wadliwym modelu rodziny, doświadczają trudności będąc już osobami dorosłymi, i – wydawać by się mogło – samodzielnymi.
Aby przetrwać w rodzinie alkoholowej dzieci alkoholików wykształcają w sobie pewne cechy przystosowawcze. Dzięki nim dostosowują się do realiów panujących we wnętrzu rodziny – odrzucenia, ciągłego poczucia wstydu oraz życia w permanentnym stresie i strachu. O ile te cechy „służą” im w dzieciństwie, o tyle w dorosłości zaczynają przeszkadzać i sprawiać trudności.

U osób z syndromem DDA obserwuje się specyficzne objawy, w tym m.in:
– nieumiejętność nawiązywania intymnych związków i obawa przed utratą własnego ja w bliskich związkach uczuciowych;

– obawa przed zdemaskowaniem własnej nieatrakcyjności i przed porzuceniem;

– ukrywanie uczuć i podatność na zranienie;

– obawa przed sytuacją konfliktową i gniewem;

– kłopoty z odpowiedzialnością: nadmierne podejmowanie odpowiedzialności lub uchylanie się od niej;

– poczucie odmienności i izolacji od ludzi;

– nieumiejętność radowania się i bawienia;

– trudności w odróżnianiu tego co normalne, od tego co nienormalne;

– szukanie trudności i kryzysów zamiast spokojnego życia;

– nadmierne poczucie lojalności;

– obawa przed utratą kontroli;

– tendencje do kłamstwa „bez powodu” – nawet wtedy, gdy łatwiej byłoby powiedzieć prawdę

W przypadku zdiagnozowania lub podejrzenia syndromu DDA, warto zgłosić się po profesjonalną pomoc psychologiczną i wsparcie terapeutyczne oferowane przez psychologa. To czy terapia DDA jest Ci potrzebna jest zależne od wielu czynników. Ogromne znaczenie ma to, czy przeżywasz swoje życie jako, szczęśliwe czy też, jako mało satysfakcjonujące. Czy doświadczasz wielu różnych uczuć czy też jedynie kilka i to smutnych. Jeżeli masz poczucie, że nieustannie towarzyszą Ci stare problemy, które utrudniają codzienne życie to – warto spróbować i umówić się na konsultacje.

Edyta Dedek

Psycholog kliniczny, psychotraumatolog, psychoonkolog, terapeuta EMDR